Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

"GOOD LUCK" - We hebben een winnaar!

Good LuckHet schoolfeest was weer een groot succes, dank zij ons allemaal. De opbrengst komt zoals altijd ten goede aan onze kinderen.

DANK JULLIE WEL!

Zoals beloofd krijgen jullie ook nog de winnaar van de prachtige tombola.

  • De som van alle kaarten samen bedroeg precies 2083.
  • De winnaar is Manuel Lopez. Hij had 2080 geraden en zat er dus het dichtst bij.

Van harte proficiat Manuel en tot volgend jaar.

PizzaSchoolreis 2016

Onze schoolreis is dit jaar gepland voor maandag 30 mei 2016. Wij gaan dit schooljaar nog eens naar Nederland, met name naar Toverland (L1, L2) en naar de Efteling (L3, 4, 5 en 6)

Denk eraan dat uw kind in het bezit moet zijn van:

  • een geldig Kids-ID
  • en een "ouderlijke toestemming voor naar het buitenland".

Pizza
Beiden zijn te bekomen op het gemeentehuis van de stad of gemeente waar het kind gedomicilieerd is.

Dank jullie voor de medewerking en veel plezier allemaal!

 

 

Het oudercomité heet u welkom - algemene vergadering

Woensdag 25 mei 20.00 u

Heel wat ouders hebben ons gemeld dat ze hun steentje willen bijdragen aan het oudercomité. Iedereen die op één of andere manier zou willen meewerken met ons is dan ook van harte welkom op onze algemene vergadering.

OudersWij verwachten iedereen op woensdag 25 mei om 20.00 u. op school, we starten dan alvast met de voorbereidingen en de planning voor het volgende schooljaar 2016-2017.

Handen uit de mouwen, kom erbij. Iedereen is van harte welkom !

  • Kennismaking
  • Activiteiten voor volgend schooljaar
  • Nieuwe leden
  • Aanbrengen van nieuwe, toffe ideeën

Kom gewoon langs, wij en onze kinderen hebben jullie hard nodig!

Pak luizen aan

Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing: álle kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak je ervan af.

Gebruik de natkamtest. De luizen nadien uitroeien, doe je in 8 simpele stappen.

Lees alles hierover op deze pagina.

 

InschrijvingenInschrijvingen 2016

Zoals jullie eerder reeds hebben vernomen, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.

Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school.
We hebben daarbij rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw. We houden echter ook rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen gaan.

M-DecreetHet M-Decreet

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar treedt dus ook het M-decreet in werking in het Vlaamse onderwijs. Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

De brochure in bijlage legt in begrijpelijke woorden uit wat dit M-decreet voor ons kan betekenen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen krijgen jullie antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.

Veel leesplezier,
Het zorgteam

Schoolreglement en infobrochure 2015 - 2016

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er expliciet om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder.

 

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiële steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: