Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Inschrijvingen schooljaar 2014-2015

Studietoelage

Zoals jullie vorig jaar reeds vernomen hebben, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.
Wij hebben onze capaciteit bepaald op 128 kleuters en 150 lagere schoolkinderen. Voor het schooljaar 2014-2015 heeft onze kleuterschool geen plaatsen meer vrij.

De inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2014-2015 (en ook september 2015 voor kleuters geboren in 2012) vinden jullie in onderstaand document.

Schoolreglement 2013 - 2014 en afsprakennota

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die er nog expliciet om vragen krijgen een papieren versie bezorgd.

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiƫle steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: