Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Schoolreis 2016

PizzaOnze schoolreis is dit jaar gepland voor maandag 30 mei 2016. Wij gaan dit schooljaar nog eens naar Nederland, met name naar Toverland (L1, L2) en naar de Efteling (L3, 4, 5 en 6)

Denk eraan dat uw kind in het bezit moet zijn van:

  • een geldig Kids-ID
  • en een "ouderlijke toestemming voor naar het buitenland".


PizzaBeiden zijn te bekomen op het gemeentehuis van de stad of gemeente waar het kind gedomicilieerd is.

Dank jullie voor de medewerking en veel plezier allemaal!

 

Pak luizen aan

Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing: álle kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak je ervan af.

Gebruik de natkamtest. De luizen nadien uitroeien, doe je in 8 simpele stappen.

Lees alles hierover op deze pagina.

 

 

 

InschrijvingenInschrijvingen 2016

Zoals jullie eerder reeds hebben vernomen, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.

Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school.
We hebben daarbij rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw. We houden echter ook rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen gaan.

M-DecreetHet M-Decreet

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar treedt dus ook het M-decreet in werking in het Vlaamse onderwijs. Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

De brochure in bijlage legt in begrijpelijke woorden uit wat dit M-decreet voor ons kan betekenen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen krijgen jullie antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.

Veel leesplezier,
Het zorgteam

Schoolreglement en infobrochure 2015 - 2016

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er expliciet om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder.

 

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiële steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: