Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

VoetbalVoetballers aan de top

Dat onze jongens (en ook de meisjes) goed kunnen voetballen, dat wisten we natuurlijk wel. Nu winnen ze ook al prijzen.

Proficiat aan onze ploeg van het zesde leerjaar: Vince, Miguel, Lander, Chahid, Dries en Dario.

  • Olé, olé, olé, olé ... we are the champions!

LezenLeesmarathon

Proficiat aan alle boekenwurmen en leesbeesten die tijdens onze leesmarathon zoveel leeskilometers aflegden. Hartelijk dank aan alle sponsors die ervoor zorgden dat we met de klassen van de lagere school en de 3de kleuterklas een totaalbedrag van maar liefst €1566,30 bijeen haalden.

  • Elke klas kan nu de klasbib aanvullen met leuke boeken of gezellige attributen …

InschrijvenInschrijvingen

Inschrijven voor de voorrangsgroepen, dus voor alle broers en zussen, kan van 09/02/2015 - 27/02/2015.

Vrije inschrijvingen zijn mogelijk vanaf maandag 02/03/2015 .

Allen van harte welkom!

Junior journalistJunior Journalist

Tijdens de 'Toast literair' werden in de Lommelse bibliotheek de winnaars bekend gemaakt van de Junior-journalist wedstrijd 2015. Deze competitie wordt georganiseerd door het Davidsfonds en niet minder dan 600 leerlingen uit onze Lommelse scholen schreven een opstel over het thema 'sport'. Winnares in reeks één werd Juliette Scharstuhl van Basisschool De Schommel te Lommel Kattenbos. Zij won in haar categorie met het opstel 'Strike'.

Proficiat Juliette

Internetgazet - Junior Journalist

Schoolreglement 2014 - 2015 en infobrochure

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die er nog expliciet om vragen krijgen een papieren versie bezorgd.

Resultaten ouderbevraging

Ouderbevraging

Zoals beloofd vinden jullie hier de resultaten van de ouderbevraging. Jullie geven ons over het algemeen een zeer positieve beoordeling. Waarvoor dank!

Alle details vinden jullie hieronder!

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiële steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: