Basisschool De Schommel

De stedelijke basisschool van Lommel - Kattenbos

Een fijne vakantie ...

Het schooljaar zit er alweer op. Onze kinderen genieten nog volop van hun vriendjes, we ruimen nog een laatste keer alle rommel op ... en dan is het nu tijd voor die dikverdiende vakantie.

Vakantie

Dirk en DollyLuisteren naar elkaar ...

Leren luisteren is niet simpel, want echt luisteren is een kunst!

 

SchoolfeestSchoolfeest 2018 - DANK U!

Wij willen graag iedereen bedanken die van ons schoolfeest weer een prachtige dag gemaakt hebben! Zowel de ouders, de kinderen, het schooleam, alle vrijwilligers, de vrouwkes van Femma, de heren van KWB en Curieus hebben van deze dag een groot succes gemaakt.

De opbrengst van deze mooie dag gaat integraal naar onze kinderen. DANK U!

 

InschrijvingenInschrijvingen 2018

Zoals jullie eerder reeds hebben vernomen, zijn alle scholen onderworpen aan het inschrijvingsdecreet. Iedere school moet zijn capaciteit bepalen en dat is voor onze school natuurlijk niet anders.

Wij berekenen de capaciteit op het niveau van het geboortejaar bij de kleuters en op het niveau leerjaar in de lagere school. We hebben daarbij rekening gehouden met de lestijden die we volgend schooljaar zullen krijgen en met de huidige capaciteit van het gebouw. We houden echter ook rekening met eventuele dubbelaars waarvoor we in overtal zullen gaan.

Pak de luizen aan

Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing: álle kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak je ervan af. Volg de acht stappen in dit filmpje. Zo ontdek je of je kind luizen heeft én is het snel weer luizenvrij.

Luizen

Actief pluralisme

De gemeenteschool is een openbare school, dat betekent: iedereen is welkom!

Pluralisme

M-DecreetHet M-Decreet

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar treedt dus ook het M-decreet in werking in het Vlaamse onderwijs. Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

De brochure in bijlage legt in begrijpelijke woorden uit wat dit M-decreet voor ons kan betekenen. Op de website van Onderwijs Vlaanderen krijgen jullie antwoorden op de veelgestelde vragen hierover.

Veel leesplezier,
Het zorgteam

Schoolreglement en infobrochure 2017 - 2018

SchoolreglementZowel het schoolreglement als de afsprakennota worden nu elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die liever een papieren versie van deze documenten wensen kunnen er expliciet om vragen op het secretariaat. Wij helpen jullie graag verder.

 

Vraag zeker een studiebeurs aan!

StudietoelageVele ouders maken kans op een studietoelage, maar denken "Dat is niks voor ons". Nochtans kan het een flinke financiële steun betekenen voor elk gezin.

Wij dringen daarom nogmaals bij de ouders aan om deze stap toch te zetten!

Je kan een studietoelage op 2 manieren aanvragen: