Welkom op de schommel

Stedelijke basisschool te Lommel-Kattenbos

De Stedelijke Basisschool te Lommel Kattenbos kreeg de mooie, speelse en kindvriendelijke naam "De schommel". De schommel is een gemengde basisschool en behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De inrichtende macht is het stadsbestuur van Lommel.

Zowel het schoolreglement als de afsprakennota mogen vanaf dit schooljaar elektronisch aangeboden worden. Enkel ouders die er nog om vragen krijgen een papieren versie bezorgd. Je kan ze hier downloaden:

De schommel staat open voor alle kinderen welke ook de levensopvatting is van de ouder(s). De vrije keuze van erkende cursussen godsdienst(en) of de cursus niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door het stadsbestuur en door haar erkend pedagogisch project. Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod van de school.

Via deze website willen we "De Schommel" en de werking van onze school aan u voorstellen. Kijk gerust even rond, via het fotoboek kan je onze school en de talrijke omkaderende activiteiten met onze kinderen al even virtueel bezoeken.

Het schoolteam!